Trivselregler Nibo fastigheter

Trivselregler

Att bo i flerfamiljshus innebär många möjligheter till gemenskap och trivsel. Men det ställer också krav på oss som bor där att inte störa varandra och att ha tålamod med varandras sätt att leva.

Det är hyreslagen som bestämmer vad som gäller för boende i hyreslägenhet. Hyresgästen ska bevara "sundhet, ordning och gott skick" i fastigheten. För att förtydliga lagtexten har vi tagit fram en rad punkter för ordning och trivsel. Du som hyresgäst ansvarar även för att övriga familjemedlemmar och gäster följer reglerna.

Hyresgästen förbinder sig:

  • att inte spela musik så att störningar uppkommer för kringboende
  • att inte spika eller borra i väggar eller dylikt under kvällar och nätter
  • att nattetid undvika störande vattenspolning
  • att undvika att använda hushållsmaskiner (dammsugare, tvätt- och diskmaskiner) under sena kvällar och nätter
  • att inte placera föremål i entré, trapphus, vinds- eller källargångar
  • att ha tillsyn över eventuella husdjur så att dessa inte skadar eller förorenar lekplatser, trädgårdsytor eller utrymmen i huset. Husdjur får heller inte springa lösa eller orsaka störande ljud
  • att inte utan särskilt tillstånd från Nibo Fastighetsförvaltning sätta upp parabolantenner, utomhusantenner, skyltar, markiser eller dylikt
  • att inte grilla på balkong, altan eller i närheten av huset
  • att inte placera blomlådor eller dylikt på utsidan av balkong- eller altanräcke där det kan innebära risk för skador för andra personer eller deras egendom
  • att inte röka i lägenheten eller fastighetens allmänna utrymmen.